Doctorat en Química Orgànica

Naturalesa i Objectius de les Comissions de Seguiment


La Comissió Acadèmica assigna una Comissió de Seguiment específica a cadascun dels doctorands admesos al nostre Programa de Doctorat. Aquesta Comissió de Seguiment està constituïda per tres membres del Programa, diferents dels directors del doctorand, o altres científics externs de reconeguda trajectòria investigadora. Com a mínim, un dels membres de la Comissió ha de pertànyer al Programa. Cap dels membres de la Comissió podrà formar part del Tribunal que jutjarà en el seu moment la Tesi Doctoral. Així mateix, la Comissió Acadèmica nomena un dels tres membres com a portaveu de la Comissió de Seguiment que és responsable de la coordinació i actuacions de la Comissió.

En el marc d’una confidencialitat absoluta pel que fa al contingut del projecte i del desenvolupament de la Tesi objecte del seguiment, la missió principal de la Comissió de Seguiment és garantir la qualitat en el seu procés d’elaboració. En particular, les seves tasques són:

 • resoldre la sol·licitud d’admissió de projecte de Tesi presentat pel doctorand,
 • seguir anualment els seus avenços més significatius, d’acord amb el calendari i els procediments establerts pel Programa,
 • informar la Comissió Acadèmica sobre el resultat d’aquestes avaluacions anuals,
 • assessorar, si escau, els doctorands i els directors de la Tesi, i
 • informar la Comissió Acadèmica sobre la finalització de la Tesi.


Comissions de Seguiment


Curs 2023-2024

 • Sergi Betkhoshvili | Dr. Gabriel Aullón | Dr. Iberio P. Moreira (QF) | Dr. Jordi Ribas (QF)
 • Tuo Chen | Dr. Antoni Riera | Dr. Diego Muñoz-Torrero | Dr. Vicente Marchan
 • Oriol Clop | Dra. Dolors Velasco | Dr. Bart Limburg | Dr. Arnald Grabulosa
 • Joan Conejos | Dr. Xavier Ariza | Dr. Xavier Companyó | Dr. Ben Bradshaw
 • Chiara Distefano | Dra. Laura Rodrígueza | Dr. Jordi Garcia | Dr. Mohit Kumar
 • Hacini Fetihi | Dr. Miquel Pons | Dr. Joaquim Crusats | Dr. Mohit Kumar
 • Marc Gros | Dra. Montse Terrazas | Dr. Joan Antoni Farrera | Dr. Bart Limburg
 • Pau Guillamon | Dr. Rodolfo Lavilla | Dr. Xavier Verdaguer | Dr. Ciril Jimeno
 • Lei Hu | Dra. Laura Rodríguez | Dr. C. Rodríguez-Emmeneger | Dr. I. Ruiz Pérez
 • Alba López | Dr. Jesús Joglar | Dr. Francesc Rabanal | Dra. Carme Escolano
 • Wilson Perugachi | Dra. Gemma Triola | Dra. Carmen Escolano | Dr. Alex Shafir
 • Paula Rodríguez | Dr. Anton Vidal | Dr. Ben Bradshaw | Dr. Bart Limburg
 • Xènia Tarrach | Dr. Xavier Verdaguer | Dr. Ben Bradshaw | Dr. Bart Limburg
 • Antoni Vanrell | Dr. Vicente Marchan | Dr. Patrik Gámez | Dr. Xavier Companyó (UB)
 • Oscar Vidal | Dr. Miquel Pons | Dr. Jordi Poater | Dr. Francesc Rabanal

Curs 2022-2023

 • Diego Abad | Dra. Gemma Fabriàs | Dra. Lluïsa Pérez | Dr. Alessandro Sorrenti
 • Anyie Priscilla Atenció | Dra. Dolors Velasco | Dra. Montse Ferrer | Dr. Arnald Grabulosa
 • Mar Canal | Dr. Jordi Garcia | Dr. Xavier Ariza | Dr. Jesus Joglar
 • Jordi Duran | Dr. Fèlix Urpí | Dr. Jaume Garcia | Dr. Ciril Jimeno
 • Cèlia Escriche | Dr. Amadeu llebaria | Dr. Xavier Ariza | Dra. Miriam Royo
 • Inés Maria García | Dr. Xavier Salvatella | Dr. Pau Gorostiza (IBEC) | Dr. Xavier Barril (IRB)
 • Martí Gisbert | Dr. Jordi García | Dr. Joaquim Crusats | Dr. Ben Bradshaw
 • Maria Tindara Ignazzitto | Dr. Miquel Pons | Dr. Xavier Just | Dr. Víctor Fernández
 • Eloy Lozano | Dr. Rodolfo Lavilla | Dr. Diego Muñoz-Torrero | Dr. Francesc Rabanal
 • Donna Martínez | Dr. Diego Muñoz-Torrero | Dra. Núria Llor | Dra. Gemma Triola
 • Javier Sánchez | Dr. Vicente Marchan | Dra. Carmen Escolano | Dr. Ignacio Alfonso
 • Neus Santiago | Dr. Ramon Eritja | Dr. Rodolfo Lavilla | Dr. Jordi Robles
 • Guillem Sanz | Dr. Ignacio Alfonso | Dra. Dolors Velasco | Dra. Núria Llor
 • Guglielmo Spinelli | Dr. Santiago Vázquez | Dr. Paul Lloyd-Williams | Dr. Albert Figuerola (UB)
 • Andrea Suárez | Dr. Xavier Ariza | Dr. Xavier Verdaguer | Dr. Joaquim Crusats
 • Ariadna Vila | Dr. Ramon Eritja | Dra. Núria Escaja | Dr. Alessandro Sorrenti
 • Yisong Wen | Dr. Anton Vidal | Dra. Anna Maria Costa | Dra. Cristina Mayor (IRB)

Curs 2021-2022

 • Eduard Balaguer | Dra. Laura Rodríguez | Dr. Ciril Jimeno | Dr. Xavier Just
 • Sergi Chumillas | Dra. Anna Maria Costa | Dr. José Luis Abad | Dra. Montse Terrazas
 • Arnau Domínguez | Dr. Vicente Marchán | Dr. Alessandro Sorrenti | Dra. Montse Terrazas
 • Javier Eusamio | Dr. Albert Moyano | Dra. Imma Angurell | Dr. Daniel Sainz
 • Daniel Fillot | Dr. Ernesto Nicolás | Dr. Xavier Companyó | Dr. Jordi Solà
 • Piedad Herrera | Dra. Laura Rodríguez | Dr. Arnald Grabulosa | Dra. Mercè Capdevila (UAB)
 • José Maria Muñoz | Dr. Antoni Riera | Dra. Carme Rovira | Dr. Alessandro Sorrenti
 • José Pablo Rivas | Dr. Miquel Pons | Dr. Pere Clapés | Dra. Montse Terrazas
 • Albert Ruiz | Dr. Jordi Garcia | Dra. Núria Llor | Dr. Pau Gorostiza (IBEC)
 • Anna Sampietro | Dr. Pere Romea | Dra. Lluïsa Pérez | Dr. Xavier Just
 • Ramona Santini | Dr. Ramon Eritja | Dra. Carme Rovira | Dr. Xavier Just
 • Josep Vilardell | Dra. Dolors Velasco | Dra. Lluïsa Pérez | Dra. Anna Maria Costa

Curs 2020-2021

 • Marco Assunçao Neves | Dr. Ernesto Nicolás | Dr. Miquel Viñas (Biologia) | Dr. Juan Bautista Blanco
 • Carla Busquets | Dr. Ramon Eritja | Dr. Vicente Marchán | Dr. Jordi Solà
 • Clara Fabregat | Dra. Núria Escaja | Dr. Paul Lloyd-Williams | Dr. Jordi Ribas (QF)
 • Oriol Galeote | Dr. Anton Vidal | Dr. Alex Shafir | Dr. Xavier Companyó
 • Júlia Garcia | Dra. Antònia Busquets | Dr. Ernesto Nicolás | Dr. Juan Bautista Blanco
 • Jaume Ginard | Dra. Dolors Velasco | Dr. Ben Bradshaw | Dr. Jaime Rubio (QF)
 • Omar Luna | Dr. Juan Blanco | Dr. Ernesto Nicolás | Dr. Jordi Solà
 • Noemi Martínez | Dr. Fèlix Urpí | Dr. Santiago Vázquez | Dra. Núria Llor
 • Miguel Mellado | Dr. Jordi Garcia | Dr. Arnald Grabulosa | Dra. Rosa Griera
 • Pau Nadal | Dra. Lluïsa Pérez | Dr. Diego Muñoz-Torrero | Dr. Juan Bautista Blanco
 • Sergi Rafel | Dr. Albert Moyano | Dr. Xavier Salvatella | Dr. Anton Vidal
 • Laura Rodríguez | Dr. Fèlix Urpí | Dr. Ciril Jimeno | Dr. Xavier Just (Farmàcia)
 • Ainoa Sánchez | Dr. Antoni Riera | Dr. Xavier Salvatella | Dr. Antonio Delgado
 • Ivan Sánchez | Dr. Rodolfo Lavilla | Dra. Pilar Marco | Dra. Carme Fàbrega
 • Gisela Trenchs | Dr. Pere Romea | Dra. Anna Maria Costa | Dr. Xavier Companyó
 • Aldrick Verano | Dra. Carme Escolano | Dra. Gemma Triola | Dra. Rosa Griera

Curs 2019-2020

 • David Almacellas | Dr. Josep Maria Bofill | Dr. Jaime Rubio (QF) | Dr. Iberio P. Moreira (QF)
 • Abdulateef Alqahtani Saeed| Dr. Ben Bradshaw | Dr. Alexander Shafir | Dra. Judit Tulla
 • Cristian Barnils | Dr. Fèlix Urpí | Dr. Ciril Jimeno | Dr. Paul Lloyd-Williams
 • Arnau Calbo | PhD 2023-2024
 • Luisa Camerin | Dr. Ramon Eritja | Dr. Xavier Salvatella | Dra. Carme Rovira
 • Irene Cuxart | Dr. Pedro Romea | Dr. Jordi Poater | Dr. Joaquim Crusats
 • Aleix González | PhD 2022-2023
 • Dana Josa | Dr. Antoni Riera | Dra. Ana Caballero (QI) | Dr. Anton Vidal
 • Marta López | Dr. Amadeu Llebaria | Dra. Anna Maria Costa | Dra. Montse Terrazas
 • Juan Martín | PhD 2021-2022
 • Alba Martínez | Dra. Lourdes Mestres | Dra. Laura Rodríguez | Dr. Arnald Grabulosa
 • Marina Pascual | PhD 2023-2024
 • Valentina Piras | Dr. Jordi Garcia | Dr. Xavier Verdaguer | Dra. Rosa Griera
 • Jordi Puig | Dr. Pedro Romea | Dr. Jordi Poater | Dr. Alexander Shafir
 • Juan Raya | Dra. Miriam Royo | Dr. Francesc Rabanal | Dr. Antonio Juárez
 • Guillermo Romo | PhD 2022-2023

Curs 2018-2019

 • Andrea Bagan | PhD 2021-2022
 • Marina Bellido | PhD 2023-2024
 • Víctor Cascales | PhD 2021-2022
 • Oriol Esquivas | PhD 2023-2024
 • Roberto Gómez | PhD 2023-2024
 • Beatrice Jora | PhD 2021-2022
 • Guillem Loren | PhD 2022-2023
 • Ariadna Lázaro | PhD 2022-2023
 • Claúdia Marquès | PhD 2023-2024
 • Marina Pedrola | PhD 2021-2022
 • Carolina Teruel | PhD 2023-2024
 • Pol Torres | PhD 2022-2023

Curs 2017-2018

 • Fernanda Arribas | PhD 2022-2023
 • Joaquín Bonelli | PhD 2022-2023
 • Roger Bujaldon | PhD 2022-2023
 • Macarena Duran | PhD 2020-2021
 • Joan Antoni Matarin | PhD 2021-2022
 • Federica Nicolini | PhD 2022-2023
 • Sergi Ordeix | PhD 2022-2023
 • Silvia Panarello | PhD 2021-2022
 • Marina Pérez | PhD 2021-2022
 • Sergio Rodríguez | PhD 2020-2021
 • Josep Rojo | PhD 2022-2023
 • Anna Rovira | PhD 2022-2023
 • Juan Diego Velasquez | PhD 2021-2022
 • Miquel Viñas | PhD 2022-2023

Curs 2016-2017

 • Arianna Amenta | PhD 2020-2021
 • Guillermo Iruela | PhD 2020-2021
 • Saul Flores | PhD 2020-2021
 • Enric Lizano | PhD 2020-2021
 • Lareeb Mohamad | PhD 2020-2021
 • Enrique Montagut | PhD 2020-2021
 • Miriam Picciche | PhD 2021-2022
 • Eduard Puig | PhD 2018-2019
 • Eugènia Pujol | PhD 2020-2021
 • Fabio Riefolo | PhD 2020-2021
 • Enric Ros | PhD 2020-2021
 • Mar Saladrigas | PhD 2020-2021
 • Alexandra Sandor | PhD 2021-2022
 • Roser Segòvia | PhD 2021-2022
 • Judit Solé | PhD 2021-2022
 • Lucia Tapia | PhD 2020-2021
 • Hèctor Torralvo | PhD 2020-2021
 • Aina Urbina | PhD 2020-2021
 • Marta Vilaplana | PhD 2020-2021
 • Nihan Yayik | PhD 2020-2021

Curs 2015-2016

 • Jordi Agramunt | PhD 2019-2020
 • Alexandra Bertran | PhD 2018-2019
 • Albert Cabré | PhD 2019-2020
 • Sandra Codony | PhD 2020-2021
 • Joan Coines | PhD 2020-2021
 • Marta Frigole | PhD 2020-2021
 • Albert Gallen | PhD 2018-2019
 • Eduardo Izquierdo | PhD 2020-2021
 • Sergi Jansana | PhD 2019-2020
 • Stuart Kennington | PhD 2020-2021
 • Lluís Llorens | PhD 2019-2020
 • Ariadna Lobo | PhD 2018-2019
 • Cristian Marco | PhD 2019-2020
 • Lorena Navarro | PhD 2018-2019
 • Elena Petit | PhD 2019-2020
 • Caterina Pont | PhD 2019-2020
 • Andrea Larisa Turcu | PhD 2020-2021

Curs 2014-2015

 • Lucia Acedo | PhD 2019-2020
 • Elisabet Aguiló | PhD 2016-2017
 • Celeste Are | PhD 2018-2019
 • Aitor Arlegui | PhD 2019-2020
 • Ana Bilbao | PhD 2019-2020
 • Francisco Javier Caparrós | PhD 2017-2018
 • Alba Cuadrado | PhD 2019-2020
 • Craig Donoghue | PhD 2018-2019
 • Cristina Díaz | PhD 2017-2018
 • Anna Escolà | PhD 2018-2019
 • Javier Fernández-Valparís | PhD 2018-2019
 • Cristina Fuster | PhD 2018-2019
 • Albert Gandioso | PhD 2018-2019
 • Alejandro Gómez | PhD 2018-2019
 • Helena Martín | PhD 2017-2018
 • Patricia Mateo | PhD 2018-2019
 • Bartomeu Mir | PhD 2019-2020
 • Martí Ninot | PhD 2017-2018
 • Judith Palà | PhD 2017-2018
 • Ferran Pérez | PhD 2017-2018
 • Ernest Salomó | PhD 2018-2019
 • Anna Serra | PhD 2018-2019
 • Guillem Vázquez | PhD 2018-2019

Curs 2013-2014

 • Miguel Arbesú | PhD 2017-2018
 • Pol Arranz | PhD 2016-2017
 • Roser Borràs | PhD 2017-2018
 • Marta Broto | PhD 2016-2017
 • Héctor Carneros | PhD 2017-2018
 • Sònia Ciudad | PhD 2016-2017
 • Cristina Cuscó | PhD 2017-2018
 • Alejandro Gil | PhD 2017-2018
 • Salvador Guardiola | PhD 2016-2017
 • Jesús Herraiz | PhD 2016-2017
 • Maria Lafuente | PhD 2017-2018
 • Yadira Ordóñez | PhD 2015-2016
 • Alexis San Juan | PhD 2017-2018
 • Roser Tolrá | PhD 2016-2017

Curs 2012-2013

 • Omar Brun | PhD 2015-2016
 • Alejandro Castro | PhD 2017-2018
 • Joan Font | PhD 2016-2017
 • Júlia Garcia | PhD 2016-2017
 • Blanca López | PhD 2015-2016
 • Andrea Mancinelli | PhD 2016-2017
 • Lorena Mendive | PhD 2016-2017
 • Marta Paradis | PhD 2014-2015
 • Anna Pou | PhD 2016-2017
 • Alvaro Rol | PhD 2015-2016

Curs 2011-2012

 • Adele Alagia | PhD 2015-2016
 • Joan Atcher | PhD 2014-2015
 • Daniel Byrom | PhD 2018-2019
 • Jokin Carrillo | PhD 2015-2016
 • Vida de la Paz Castro | PhD 2013-2014
 • Alex De la Fuente | PhD 2014-2015
 • Jordi González | PhD 2016-2017
 • Xavier Gómez | PhD 2015-2016
 • Helea Khaizourane | PhD 2015-2016
 • Laura Mola | PhD 2015-2016
 • Ester Monlleó | PhD 2016-2017
 • Ingrid Nieves | PhD 2015-2016
 • Benjamí Oller | PhD 2014-2015
 • Sílvia Orgue | PhD 2014-2015
 • Tobias Postma | PhD 2013-2014
 • Marc Puigmartí | PhD 2014-2015
 • Ivan Ramos | PhD 2015-2016
 • Marta Reig | PhD 2016-2017
 • Juan Manuel Romo | PhD 2014-2015
 • Anna Soler | PhD 2014-2015
 • Sílvia Vilaprinyó | PhD 2014-2015

 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència