Doctorat en Química Orgànica

L'adaptació de la legislació espanyola als criteris de convergència europea ha establert tres cicles oficials en els ensenyaments universitaris: Grau, Màster i Doctorat. El tercer d'aquest cicles, el Doctorat, està adreçat a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb una investigació científica de qualitat. En particular, els estudis de doctorat consisteixen en la realització d'un treball original de recerca, sota la supervisió d'un Director i en el sí d'un Programa de Doctorat, que ha de conduir a la presentació d'una Tesi Doctoral. La defensa satisfactòria d'aquesta Tesi dóna dret al títol de Doctor.

En aquest context, la Universitat de Barcelona va endegar uns anys enrere l’adaptació dels estudis universitaris a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Actualment, la Universitat de Barcelona ofereix en l'àrea de la Química Orgànica el nostre Programa de Doctorat, un Programa que d'ençà la seva creació ha estat reconegut per la qualitat de la formació impartida als seus doctorands.

 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència