Doctorat en Química Orgànica

El Programa de Doctorat de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona està integrat per investigadors de la Universitat de Barcelona i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que fan una recerca d'excel⋅lència en àrees de l'àmbit de la Química Orgànica tan diverses com la Síntesi Orgànica, la Química Supramolecular, la Química Teòrica i la Química de Biomolècules.

És en aquest context que el nostre Programa aspira a oferir als nostres estudiants una formació integral que els habiliti per accedir al títol de Doctor, promovent la creativitat científica, la interdisciplinarietat, la rellevància professional i la projecció internacional. Animats per aquest esperit i com a investigadors adscrits a institucions de provada trajectòria científica, oberts al present i al futur, estem delerosos de col⋅laborar i incorporar tothom que vulgui participar en l'assoliment d'aquestes fites, per la qual cosa us agraïm la vostra visita i us animem a contactar amb nosaltres.

 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència