UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

SMBioCom és un grup d'investigadors amb formació química i farmacèutica.

La seva tasca es dirigeix tant a la recerca purament acadèmica com a la transferència científico‑tècnica i l'assessorament a la industria química i farmacèutica del seu entorn.

En els últims anys han treballat en el desenvolupament de metodologia sintètica que s'ha aplicat a l'obtenció de nous productes amb activitat biològica, en noves síntesis de fàrmacs genèrics i en la preparació de complexes metàl·lics amb propietats magnètiques d’interès tecnològic.També hem treballat en en l'estudi de problemes metabòlics i mediambientals.