UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

SMBioCom col.labora amb empreses de l'àmbit de la Química Orgànica y la Química Farmacéutica a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) de la Universitat de Barcelona en forma de:

 

– Assesorament i serveis (puntuals o en forma més continuada).

 

– Projectes d'innovació tecnològica o recerca aplicada en el camp de la síntesi orgànica i farmacèutica (Universitat-Empresa)

 

– Projectes conjunts amb finançament públic (Universitat-Empresa-Administració)

 

SOM EXPERTS EN...

 

–El desenvolupament de víes alternatives a la preparació de fàrmacs genèrics o molécules de interés.

 

–Preparació d'intermedis sintètics i building blocks.

 

–Síntesi de pèptids en fase sòlida i en dissolució tant a l'escala de milígrams com a multigrams.

 

–Síntesi esteroselectiva.

 

–Optimització de reaccions i processos.

 

–La determinació estructural d'impureses i la seva preparació.

 

–La recerca bibliogràfica sobre viabilitat de processos i aspectes de propietat industrial.