UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Instal·lacions i equips

 

Els laboratoris de SMBioCom en el Departament de Química Inorgànica i Orgànica estan perfectament equipats per treballar en processos i reaccions en el camp de la Síntesi Orgànica tant en microescala (milígrams) com a l'escala de multigrams.

 

Això ens permet fer reaccions:

 

– en condicions estríctament anhidres.

– sota gas inert.

– a baixes temperatures (nitrogen líquid, dit fred, neu carbònica).

– en reactors amb agitació mecànica.

– que es poden seguir simplement per TLC o per altres sistemes com GC, GC-EM, HPLC o HPLC-EM.

– emprant equips i utillatge per a la síntesi en fase sòlida de pèptids (des de miligrams fins a multigrams).

– amb sistemes d'addició lenta de reactius.

– mitjançant activació per microones. etc

 

En el nostre grup (o en la Facultat de Química) es troben els mètodes d'anàlisi i de determinació estructural més habituals en química orgànica: RMN de mig camp, espectrometria de mases, sistemes cromatogràfics en fase directa i reversa, HPLC-EM, cromatografia de gasos, polarímetre, IR, UV-visible o difracció de raigs X

 

D'altra banda, per donar suport als nostres projectes tenim accés al ventall de tècniques i serveis auxiliars que ofereixen els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) que inclouen tècniques com ara RMN d'alt camp, anàlisi de metalls, calorimetria de reacció, microscopia electrònica (TEM/SEM), criomicroscopia electrònica, citrometria, entre d'altres.