UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius

Secció de Química Orgànica - Facultat de Química

Universitat de Barcelona

Martí i Franquès, 1-11

08028 Barcelona