UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Nascut a Sunderland (Regne Unit) i amb formació científica (BSc, MSc i PhD) a la Universitat de Manchester, el Dr. Lloyd-Williams va venir a Barcelona després de realitzar un treball postdoctoral a la Arizona State University, EEUU. Actualment és Professor Titular de la Secció de Química Orgànica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, ubicada en el campus d'ex­cel·lència internacional "Barcelona Know­ledge Campus" (BKC). També és membre de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) dins del grup de recerca "Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius" (SMBioCom).

 

La seva recerca està centrada en l'aplicació de reaccions d'acoblament creuat catalitzades per pal.ladi(0) a la síntesi de molecules d'interés biologic.

Actvitat docent

Grau de Biotecnologia

Grau de Química

Màster de Química Orgànica

Actvitat investigadora

Línies de recerca

Àrees d'interès

Química orgànica, química organometàl·lica, metodologia sintètica, síntesi estereoselectiva, molècules bioactives.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència