UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Xavier Ariza va néixer a Barcelona (1966). Es va llicenciar en Química (1989) per la Universitat de Barcelona (UB) i es va doctorar (1995) estudiant química de nucleòsids a la mateixa Universitat. Ha realitzat estades a l'ETH de Zürich (1993) i a la Universitat de Stanford (1996-1997) treballant en síntesi asimètrica i química organometàl·lica. Des del 2001 és Professor Titular de la Secció de Química Orgànica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, ubicada en el campus d'ex­cel·lència internacional "Barcelona Know­ledge Campus" (BKC). Més recentment ha esdevingut membre de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) dins del grup de recerca "Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius" (SMBioCom).

 

Al llarg de la seva carrera ha estat interessat en la química orgànica sintètica i organometàl·lica. Darrerament, ha adreçat la recerca en aquestes àrees cap a la resolució de problemes biomèdics. Actualment, treballa en projectes que desenvolupen metodologies dirigides a la síntesi de nous fàrmacs contra l’obesitat i el càncer en col•laboració amb el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Farmàcia de la UB. També manté relacions estables amb la indústria farmacèutica (Esteve Química, SA) per a la producció de fàrmacs comercialitzables.

Actvitat docent

Grau de Química

Màster de Química Orgànica

Actvitat investigadora

Línies de recerca

Àrees d'interès

Química orgànica, química organometàl·lica, metodologia sintètica, síntesi estereoselectiva, molècules bioactives.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència