UBFQQIOQODoctorat QO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Doctorat en Química Orgànica

El Programa de Doctorat de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona està integrat per investigadors de la Universitat de Barcelona i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que fan una recerca d'excel⋅lència en àrees de l'àmbit de la Química Orgànica tan diverses com la Síntesi Orgànica, la Química Supramolecular, la Química Teòrica i la Química de Biomolècules.

És en aquest context que el Programa aspira a oferir als seus estudiants una formació integral que els habiliti per accedir al títol de Doctor, promovent la creativitat científica, la interdisciplinarietat, la rellevància professional i la projecció internacional.

A la pàgina web del Programa de Doctorat en Química Orgànica s'hi pot trobar molta més informació.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència