UBFQQIOQOMàster QO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Màster de Química Orgànica

La química orgànica té un paper clau en la societat moderna, i és molt important en camps tan diversos com ara la síntesi compostos amb activitat biològica, el disseny i la producció de fàrmacs, els nous materials d'interès tecnològic, els polímers, la indústria petroquímica, etc.

Aquest màster ofereix una formació especialitzada en química orgànica amb l'objectiu de formar professionals capaços de cobrir les necessitats de producció, recerca i desenvolupament, tant dels centres de recerca com de la indústria, i una formació adequada per poder actuar en casos en què sigui necessària una preparació transversal en química. Així mateix, pretén introduir els estudiants a les tasques de recerca i capacitar-los per començar amb èxit una carrera acadèmica o professional, dedicada a la recerca, el desenvolupament o la innovació, ja que inclou l'accés als estudis de Doctorat en Química Orgànica.

A la pàgina web del Màster de Química Orgánica es pot trobar més informació.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència