UBFQQIOQOOn som

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Universitat de Barcelona

Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona

Tel.: +34 934 021 246
Fax: +34 933 397 878

A/e: dep-quimorganica@ub.edu
Web: http://www.qo.ub.edu

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència