UBFQQIOQOPresentació

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

La Química Orgànica ocupa un lloc estratègic entre les ciències experimentals amb interessants interconnexions amb la Química Inorgànica, la Química Mèdica, la Bioquímica i la Ciència de Materials, entre d'altres.

En la Secció de Química Orgànica (SQO) del DQIO de la Universitat de Barcelona (abans Departament de Química Orgànica) portem a terme diferents tasques amb voluntat de rigor i qualitat: una funció docent encaminada a la formació de futurs professionals a través de Graus, Màsters i Doctorats; una dimensió investigadora d'avantguarda en química orgànica bàsica i aplicada; i, finalment, la transferència de coneixement i el suport a les nostres indústries.

Les línies de recerca que desenvolupen actualment la trentena de professors i investigadors de la Secció (agrupats en diversos grups de recerca) són molt variades i van des de l'anàlisi de mecanismes de reacció fins a metodologia sintètica i síntesi de productes bioactius, química de nucleòsids i de pèptids o de nous materials amb propietats fisicoquímiques innovadores.

La nostra Secció està oberta a la incorporació d'alumnes i investigadors amb ganes de treballar en aquests camps i als professionals i empreses interessats a trobar una col·laboració acadèmica decidida per afrontar els nous reptes.

Sigueu benvinguts.

La Secció de Química Orgànica

La Secció de Química Orgànica (SQO) del Departament de Química Inorgànica i Orgànica es troba a les plantes 5a i 6a de la Facultat de Química, un edifici característic de la Diagonal de Barcelona, integrat en el campus d'excelència internacional "Barcelona Knowledge Campus" (BKC) de Pedralbes. Pertany a la Universitat de Barcelona, que té la sèu central a l'edifici històric de la Plaça Universitat.

A la SQO hi ha una trentena de professors de plantilla, a més d'altres professors i investigadors (ICREA, Ramón i Cajal, lectors, associats, postdocs...), una quarantena d'estudiants de Doctorat i uns 25 estudiants de Màster, a més del personal d'administració i serveis. La R+D de la SQO s'estructura al voltant d'uns 15 grups de recerca actius en les arees més importants i actives de la Química Ogànica.

La docència

La formació de professionals altament competents és una de les tasques més importants dels departaments universitaris. La SQO és responsable d'impartir les classes i les pràctiques de laboratori de totes aquelles assignatures del Grau de Química que estan dins de l'àrea de la Química Orgànica; també participa d'una manera puntual en els graus d'Enginyeria Química, d'Enginyeria de Materials, d'Bioquímica i de Biotecnologia. A més, amb els seus estudis de postgrau, la SQO ofereix la possibilitat d'adquirir una formació especialitzada d'alt nivell en diverses arees de la química orgànica. En aquest sentit cal destacar el Màster en Química Orgànica i el Programa de Doctorat en Química Orgànica, que ha obtingut la menció de qualitat del MEC.

La recerca

La Secció de Química Orgànica té una sòlida i llarga tradició en el camp de la recerca, la innovació i la transferència de coneixement a la indústria i a la societat. Tots els seus professors són investigadors actius en diverses àrees de la química orgànica i aquesta experiència directa es reflecteix en la nostra docència a les aules. Als alumnes interessats en la R+D els oferim la possibilitat de col·laborar en les tasques de recerca, ja sia com a alumnes interns, realitzant un Màster o cursant els nostres estudis de Doctorat. Si esteu interessats en les línies de recerca de la SQO o en els temes de màster que us podem oferir consulteu els fulls dels grups de recerca i les pàgines personals dels nostres professors.

Trasferència de coneixement

A més dels projectes de recerca subvencionats per les administracions publiques autonòmiques, estatals i europees, la Secció de Química Orgànica també realitza projectes de R+D en col·laboració amb la indústria a través de la Fundació Bosch i Gimpera. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu un projecte en què us poguem ser d'utilitat.

Futurs estudiants

Si ets un/a estudiant/a que està contemplant la possibilitat d'entrar a la Facultat de Química o si ja n'ets alumne/a i vols més informació sobre les assignatures optatives que pots triar, etc., és millor que vagis directament als fulls dedicats a la docència del Grau de Química de la nostra web. Si estàs interessat a realitzar estudis de segon o de tercer cicle consulta els fulls dedicats al Màster i al Doctorat.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència