UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Nascut a Barcelona (1956), es va llicenciar en Química (1979) i en Farmàcia (1992, especialitat Productes Naturals). El 1986 es va doctorar en Ciències Químiques al Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona amb un treball sobre metodologia sintètica relacionada amb pèptids, sucres i macròlides. Ha realizat estades de recerca a l' Institut de Chimie des Substances Naturelles , CNRS, a Gif-sur-Yvette (França) (1984) per traballar en química de sucres i en el Massachussets Institute of Technology (MIT, USA) (1986-1987) treballant en síntesi asimètrica i química de bor. En 1988 es va incorporar al Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona com a Professor Titular on actualment és Catedràtic. Des del 2007 forma part de l' Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB). Ha estat secretari del seu departament (1990–93) i Vicedegà de Recerca i Seguretat de la Facultat de Química (2004–08). Actualment és el Cap del Departament de Química Inorgànica i Orgànica a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

 

Està interessat en el desenvolupament de metodologia sintètica (especialment la relacionada amb química de B i catàlisi de metalls de transició com Pd, Ru, etc) per la seva posterior aplicació a la síntesi estereoselectiva de productes naturals i fàrmacs. Actualment treballa en noves reaccions d'activació C-H en col.laboració amb el Departament de Química Inorgànica. Un altre projecte viu està dirigit al desenvolupament de nous farmacs contra l'obesitat, diabetes i el càncer en col.laboració amb un grup de bioquímics de la Facultat de Farmàcia. També treballa activament en la producció de fàrmacs en el marc d'una col.laboració amb Esteve Química, S.A.

Actvitat docent

Grau de Química

Actvitat investigadora

Línies d'investigació

Àrees d'interès

Química orgànica, metodologia sintètica, síntesi estereoselectiva, molècules bioactives.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència