UBFQQIOQOGrado de Química

Sección de Química Orgánica

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica

Grau de Química

La química moderna se centra en l'estudi de la composició, l'estructura i les propietats de les substàncies, així com en les seves transformacions. Per aconseguir aquests objectius, els químics recorren a un ampli ventall de recursos que van des de l'elaboració de sofisticats models mecano-quàntics de la matèria fins al treball experimental en laboratoris altament especialitzats. El paper de la química en el món modern és fonamental, essent una de les branques de la ciència que més contribueix a la qualitat de vida en les societats desenvolupades. Avui en dia és difícil trobar una àrea científica, tecnològica o industrial que no requereixi directament o indirecta de la química.

El Grau de Química que ofereix la Facultat de Química de la UB proporciona una sòlida formació en les àrees més fonamentals de la química com ara la Química Orgànica i la Química Inorgànica, la Química Analítica o la Química Física, que són clau per exemple, en l'estudi i control del medi ambient, el coneixement i aplicacions dels materials o el desenvolupament de nous fàrmacs. El seu enfocament generalista té com a objectiu preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme la seva activitat tant a la indústria química i l'ensenyament, com en moltes de les àrees que li són afins.

La Secció de Química Orgànica participa activament en la docència del Grau de Química i és la responsable d'impartir els continguts relacionats amb l'àrea de la Química Orgànica. També participa en la docència de les assignatures transversals del Grau. A la pàgina web del Grau de Química s'hi pot trobar molta més informació.

Accés al web del Grau de Química

Assignatures impartides per la SQO

Assignatures teòriques

 • Química Orgànica I
 • Química Orgànica II
 • Química Orgànica III

Assignatures optatives

 • Síntesi Orgànica
 • Química Orgànica Estructural i Espectroscòpica
 • Química Bioorgànica

Assignatures pràctiques

 • Laboratori Bàsic de Química Orgànica
 • Laboratori de Química Orgànica

Assignatures transversals

 • Química Bàsica I
 • Química Bàsica II
 • Química Aplicada I
 • Química Aplicada II
 • Recursos Informàtics
 • Enginyeria Química
 • Qualitat i Prevenció
 • Documentació Química
 • Gestió de Projectes
 • Treball Final de Grau

Miembro de:

Reconocimiento internacional de la excelencia