UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Nascut a Barcelona (1958), es va llicenciar en Química a l’any 1980 i es va doctorar en Ciències Químicas al Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona l’any 1988, treballant en síntesi de peptids en fase sòlida. Ha realitzat una estada de recerca al Departament de Química de la Universitat de Arizona treballant en síntesi asimètrica d’aminoàcids β-ramificats (1988-1990). En 1992 es va incorporar al Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona com a Professor Titular. Ha estat secretari del seu departament (2003-2006) i des de 2012 forma part de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) en el campus de ex­cel·lència internacional "Barcelona Know­ledge Campus" (BKC).

 

La seva recerca ha estat centrada en el camp de la química bioorgànica i, més concretament, en el desenvolupament de noves metodologies de síntesi de pèptids en fase sòlida i en la química d'aminoàcids.

Actvitat docent

Grau de Química

Actvitat investigadora

Línies d'investigació

Àrees d'interès

Química orgànica, metodologia sintètica, síntesi estereoselectiva, molècules bioactives.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència