UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica


Biografia


Fèlix Urpí i Tubella és Professor Catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat de Barcelona. Fèlix va néixer i es va educar a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Es va llicenciar en Química a la Universitat de Barcelona, on, després de realitzar un Màster Experimental, es va doctorar en 1988 sota la direcció del Prof. Jaume Vilarrasa. Entre 1988 i 1989 va fer una estada post-doctoral al grup del Prof. David A. Evans a la Harvard University. De tornada a Barcelona, va guanyar una plaça de Professor Titular al Departament de Química Orgànica en 1991. Des de juliol de 2017 és Catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat de Barcelona.

És membre de l'Institut de Biomedicina (IBUB).

Entre novembre del 1996 i gener del 2000 va ser Secretari del Departament de Química Orgànica.

Des del març del 2008 fins al març del 2017 ha estat Vicedegà de Recerca i Doctorat de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.


Recerca


La nostra activitat investigadora està centrada en el desenvolupament de nous processos estereoselectius eficients, selectius i d'ampli abast basats en la reactivitat d'enolats metàl·lics i la seva aplicació a la síntesi de productes naturals.

En particular, l'elevada nucleofília dels enolats de titani(IV) de cetones quirals ha estat fonamental per al disseny de noves reaccions aldòliques i de tipus Michael altament estereoselectives. D'altra banda, el descobriment del seu caràcter biradicalari ens ha permès emprar aquests enolats en processos de tipus radicalari. Al capdavall, el caràcter nucleòfil i radicalari dels enolats de titani són dos aspectes d'una mateixa espècie que poden ser utilitzats indistintament per a la construcció estereoselectiva d'enllaços carboni-carboni i carboni-oxigen.

Paral·lelament, estem interessats en la utilització de complexos de níquel(II) estructuralment senzills per al desenvolupament de noves addicions catalítiques i asimètriques d'enolats de níquel(II) a intermedis catiònics en processos de tipus SN1.

L'aplicació d'aquests mètodes a la síntesi de productes naturals com ara la tedanolida C, representada en la imatge de la dreta, és una prova evident de la seva potencialitat sintètica.


Publicacions


Docència


Titanium enolate


Tedanolide C

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència