UBFQQIOQOTransferència

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Transferència de coneixement

La transferència del coneixement i la tecnologia des del món acadèmic al teixit productiu i empresarials és un dels tres pilars bàsics (els altres dos són la docència i la recerca) de la funció social de la Universitat.

La Secció de Química Orgànica està oberta a col·laborar amb empreses i professionals de l'àmbit de la química orgànica per complir aquesta missió. La col·laboració pot adoptar diferents formats: des de la recerca per contracte o l'assessorament en els nostres àmbits d'expertesa, fins als projectes de doctorats industrials o projectes més ambiciosos amb potencial co-finançament públic. La Fundació Bosch i Gimpera ens ajuda a garantir el marc legal necessari.

Trobareu informació sobre les àrees en què som experts a les pàgines dels grups de recerca i a les pàgines personals dels professors de la SQO.

Hem tingut projectes d'èxit de tota mena. Us convidem a venir i plantejar les vostres necessitats. Trobarem solucions.

Vies de transferència:

Subvenció parcial d'un projecte d'investigació

Això es pot concretar per exemple, per posar un cas real, en un ajut per a la realització d'una Tesi Doctoral. L'empresa, a canvi, rep informació privilegiada sobre els resultats que es van obtenint, té preferència a l'hora de provar les substàncies obtingudes, etc. (aquest tipus de connexions Universitat-Empresa solen gaudir de subvencions estatals). Amb la creació del Parc Científic de Barcelona s'han obert unes altres vies de col·laboració, potser encara més interessants.

Contractació d'un professor o d'un grup d'investigació

Si es tracta d'un problema concret d'optimització d'un procés, de disseny i posada a punt de síntesis alternatives, etc., formalitzant un contracte d'uns quants mesos o d'un any amb un/a Professor/a o un Grup, per tal que el Professor o Grup estudiï i resolgui el problema plantejat. Aquests contractes es tramiten a través de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.

Utilització dels serveis del Departament

Si el problema és molt puntual (obtenció d'uns espectres determinats, anàlisi d'una mostra orgànica desconeguda, interpretació de dades, etc.) es pot contactar directament amb els Serveis Generals (Sala d'Aparells) de la Secció.

Altres vies

Per a nosaltres la transferència de coneixement a la societat és important i sempre estem disposats, dins de les nostres possibilitats, a establir qualsevol mena de col·laboració que la fomenti. Si les vies anteriors no són adequades en el vostre cas, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per cercar alternatives.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència